Ваша е-пошта ће подразумевано бити скривена од јавности.
Јединствено корисничко име са 2 до 20 знакова. Остали вас могу спомињати путем @корисничко име.
Ваша лозинке мора имати најмање 6 знакова.